Definicja rekrutacji

wtorek, 1 czerwca 2010

Procesy rekrutacji i selekcji, są postrzegane przez naukę jako relacje dwukierunkowe . Procesy są dynamiczne po obu stronach: organizacja zatrudniająca i potencjalny zatrudniony podejmują decyzje, pobierają i wysyłają informacje. Wszystko odbywa się w określonym kontekście społecznym i w ramach różnych kultur. Na rekrutację i selekcję składa się seria społecznych epizodów. Zostają zadeklarowane określone oczekiwania a więc, co należy podkreślić, oczekiwania obustronnie. Problem w tym jak zostają one zaspokojone, ponieważ wywrą one piętno na obojgu. Jak dowiedli Robertson i Smith w swojej pracy (1989 r.):„ (...) we współcześnie obowiązującym podejściu nie uwzględnia się wpływu metod selekcji na kandydatów” . Przebieg i wynik selekcji odbije się przecież na ich dalszej karierze, podejściu do wykonywanych czynności, miłości własnej a także na zdrowiu. To jasne, że „dobrej jakości informacja zwrotna pomogła w karierze bardziej niż informacja zwrotna złej jakości”.
Rekrutacja i selekcja stanowią zaplanowany sposób, w trakcie którego organizacja styka się z zewnętrzną podażą pracy. Celem rekrutacji jest znalezienie grupy osób, stworzenie prospektu ich kompetencji, spośród których w drodze selekcji zostanie wyłoniony najlepszy kandydat . Aby dość uzasadnić w dalszej części pracy nowy czyli. marketingowy wymiar rekrutacji i selekcji, wolę posłużyć się komunikacyjną oraz społeczną definicją tych procesów. Proces ten można wtedy lepiej opisać, jako serię epizodów, w których każda ze stron wyraża pewne oczekiwania, a druga na nie odpowiada. Jeśli oczekiwania są spełnione proces jest kontynuowany. Obie strony poznają się nawzajem dzięki naprzemiennym informacjom. W tym ujęciu selekcja nie jest przeszkodą, którą kandydat musi pokonać, zanim powstanie relacja między nim i organizacją – selekcja staje się wtedy częścią tej relacji. Nie jest ceną, lecz uzasadnionym kosztem, który kandydat chce ponieść.
Rekrutacja i selekcja ma na celu znalezienie takich ludzi, aby za ich pomocą przedsiębiorstwo mogło funkcjonować, wypełniać swoją misję i zadania . Jeżeli do organizacji nie trafi właściwa osoba przy zdrowym przebiegu tych procesów, stanie się to z winy niedoboru podaży, a nie dla tego, że menedżer zawodnie rozgrywał te procesy.
Proces rekrutacji, czyli przyciągania i dokonywania wyboru kandydatów do zatrudnienia na wakujące stanowiska pracy dzieli się na sześć etapów:

• analizę potrzeb kadrowych,

• sporządzenie opisu stanowiska pracy,

• ustalenie profilu poszukiwanego pracownika,

• poszukiwanie kandydatów,

• selekcję,

• zatrudnienie do pracy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Copyright © 2010 Leksykon pracodawcy | Free Blogger Templates by Splashy Templates | Layout by Atomic Website Templates